Αλλαγές & Επιστροφές

Ποια είναι η διαδικασία επιστροφής ενός προϊόντος?

Έχετε παραλάβει το προϊόν που σας επέστρεψα?

Έγινε η επιστροφή του ρούχου&commachange; πραγματοποιήθηκε η αποζημίωση-επιστροφή χρημάτων της αξίας του ρούχου&commachange; αλλά όχι η αποζημίωση των μεταφορικών

Έγινε η επιστροφή του ρούχου&commachange; αλλά μου αποζημιώθηκε-επιστράφηκε λάθος ποσό.

Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψω ένα προϊόν ζητώντας αντικατάσταση και αυτό να μην είναι εφικτό?

Επέστρεψα ένα προϊόν και ζήτησα να πραγματοποιηθεί αποζημίωση-επιστροφή της αξίας του&commachange; αλλά εσείς μου κάνατε αντικατάσταση.